Samenwerking in de Visserij

Verenigde Europese Visserij Cooperaties

Welkom bij de VEVC

Op 24 januari 1990 werd in Sneek de Verenigde Nederlandse Visserij Coöperaties (VNVC) opgericht. De naam is in 1997 gewijzigd in VEVC, Verenigde Europese Visserij Coöperaties. 

 De VEVC is een samenwerkingsverband tussen 7 visserijcoöperaties in Nederland. Het doel van de VEVC is om de materiële behoefte van de visserijcoöperaties te bundelen

om een concurrerend product te verkrijgen, dat aan de gestelde eisen van de visserij, scheepvaart, watersport en industrie voldoet.

 Anderzijds is de VEVC een overlegorgaan om tijdig in te spelen op veranderingen in de markt, ervaringen uit te wisselen en activiteiten te ontplooien. De hoofdzaak is steeds het verlenen van een blijvende optimale service aan haar ruim 650 aangesloten leden.